Kadın Yönetmenler Derneği

İzmir merkezli Kadın Yönetmenler Derneği, Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin kurumsal bir kimlik çatısı altında organize edilmesi amacıyla Şubat 2021 tarihinde kurulmuştur. Dernek ön çalışma faaliyetleri kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyulduğundan ötürü 3. Kadın Yönetmen Festivali sonrası başlamış ve 2020 süresince ön hazırlık toplantıları gerçekleştirilmiştir. Festival katılımcısı olan kadın yönetmenler ve sinema paydaşları, derneğin ön çalışmalarından yıl boyunca haberdar edilmiştir.

Kadın yönetmenlerin ve sinema/TV alanında faaliyet gösteren kadın sinema emekçilerinin aynı çatı altında buluşmasını sağlamak, birbirleri ve sektör paydaşları ile iş birliği sağlamalarını geliştirmek amacını güden Kadın Yönetmenler derneğin birincil hedefi, kadın yönetmenlerin sinema alanındaki faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak; yurt içi ve yurt dışında kadın yönetmenlerin İzmir kentindeki sinema faaliyetlerini desteklemek, bu amaç doğrultusunda gerekli faaliyet alanları açmaktır.

Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’ni düzenlenmek derneğin öne çıkan organizasyonu olmakla birlikte dernek çatısı altında yapılacaklar etkinlikler festival ile sınırlı değildir. Yıl boyuna yayılacak atölye, master class, panel gibi diğer organizasyonlar, katılımcı ya da sponsor olunacak çeşitli STK faaliyetleri ile sinema emekçilerine ve yeni yetişen nesillere alan açmak derneğin başlıca girişimi olacaktır.

Aşağıdaki butonda yer alan formu doldurarak derneğimize üyelik başvurusu yapabilirsiniz. Tüzük gereği üyelikler, yönetim kurulumuz tarafından incelenerek başvuru süreci tamamlanacaktır.

Kadın Yönetmenler Derneği’ne şimdiden hoş geldiniz!

Derneğe Başvur!