Şartname

ŞARTNAME

ŞARTNAME

FİLM GÖSTERİM KOŞULLARI ve GEREKLİ MATERYALLERİN GÖNDERİMİ

Festivalde, belgesel, kısa ve uzun metraj filmler ve uzun ya da kısa animasyon filmler gösterilecektir.

Festival gösterim kopyalarının, en geç 15 ŞUBAT 2023 tarihine kadar gönderilmesi zorunludur.

Filmlerin gösterim programına festival yönetimi karar verir.

Festivale katılan filmler, başvuru tarihleri bittikten sonra programdan çekilemezler.

Festivale gönderilecek uzun metraj film gösterim kopyalarının H 264, MOV Formatta, Belgesel ve Kısa filmlerin ise H264, MOV formatta, olması gerekmektedir.

 1. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali seçkisinde yer alan filmlerin, e-posta yoluyla gönderilen formları eksiksiz doldurmuş olmalıdır.

Seçilen filmin resmi olarak açıklanmasının ardından, tüm filmlerin formları işleme alınacak ve festival kataloğunda yayınlanacaktır.

Festivalin kataloğunda ve internet sitesinde hatalı bilgi olmaması için lütfen formda seçili alanları doğru ve eksiksiz doldurduğunuzdan emin olunuz.

Filmlerini online göstermek istemeyen başvuru sahipleri, başvuru formunda bunu mutlaka belirtmelidir.

Filmlerin seçkide resmi olarak yer almasının ardından, "5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali" basın ve medya tanıtımlarında, festivalde yer alan filmlerin, en fazla 3 dakikalık kısmını kullanma hakkına sahiptir.

Festivale seçilen filmlerin fragmanları, Festival tanıtım filminde ve televizyon tanıtımlarında kullanılmak üzere talep edildiğinden, gönderilen fragmanlarda logo, altyazı, time code vb. kullanımlar olmamalıdır.

Yönetmenin özgeçmişi, filmografisi (Türkçe), ve fotoğrafını (En az 300 dpi) lütfen aşağıdaki form ile birlikte mail yoluyla gönderiniz.

6.ULUSLARASI KADIN YÖNETMENLER FESTİVALİ GÖSTERİM YÖNETMENLİĞİ

A)AMAÇ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında her yıl Mart ayının ilk haftasında düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler  Festivali,  kadın yönetmenler ile kadın sinema emekçilerini bir araya getirerek, kadın yönetmenlerin ve filmlerinin görünür kılınmasını hedeflemektedir.

ÖDÜL SİSTEMİ

Festival Kısa, Deneysel, Canlandırma Belgesel ve  Kurmaca dallarında -üretilen filmlerin yoğunluğu ve katılım sayılarına göre- bütün türlerde ve/veya birkaçında, ulusal ve uluslararası yarışmalar açar.

Festival, o yıl için belirlediği temaya göre, ulusal ve uluslararası yarışmaları birleştirebilir veya birbirinden ayrı düzenleyebilir. Yine açtığı yarışma sayısı ve içeriğine göre ön seçiciler ve jüriler belirler. Festival jürisi /jürileri, aynı filme birden fazla ödül veremez, ödüller, yönetmenlerin yeni filmlerini yapmalarında motivasyon olması amacıyla da verildiğinden, jüriler ödülleri verirken filmin yönetmeninin hayatta olmasını önceler.

Festival, sinema alanında emek veren kadınların, hayattayken değerlerinin bilinmesi adına da yönetmen Biket İlhan ve sinema yazarı Sevin Okyay adını festivalde verilen ödül isimleri ile onurlandırır. Jürinin her yıl seçtiği en iyi yönetmene Biket İlhan En İyi Yönetmen Ödülü verilirken, Festival yönetimi tarafından her yıl belirlenen bir kadın sinema yazarına da Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Başarı ödülü takdim edilir.

 1. B) FESTİVAL ve BAŞVURU TARİHLERİ

7-15 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başvuru tarihleri 30 Mayıs-10 Aralık 2022’dir.

 1. C) KATILMA KOŞULLARI, SEÇİCİ KURUL ve ÇALIŞMA KOŞULLARI

1) Yönetmenler birden fazla eserle festivale katılabilirler.

2) Birden fazla yönetmeni olan filmlerde, yönetmenlerden en az biri kadın olmak zorundadır.

3) Katılacak filmlerde süre sınırı yoktur. Başvuran her film kendi kategorisi içinde gösterim programına alınır. (Uzun metraj, belgesel, kısa film)

4) Festivalde daha önceki yıllarda gösterilmemiş tüm filmler gösterim programı için başvuruda bulunabilir.

5) Gösterim için son başvuru tarihi 10 ARALIK 2022 günüdür. Yönetmenlerin en geç 10 ARALIK CUMARTESİ gününe kadar https://filmfreeway.com/iwffturkey adlı web sitesine online başvuru yapmaları gerekir.

6) Programa dahil olan tüm filmler seçici kurul tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve programda yer alacak filmler 10-15 Ocak 2023 tarihleri arasında  www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adlı web sitesinde duyurulacaktır.

7) Filmlerin İngilizce altyazılı olması zorunludur. Seçilen filmler Türkçe elektronik altyazı ile gösterilecektir. Filmlerin gösterim kopyaları İngilizce altyazılı olmalıdır, bunun mümkün olmadığı durumlarda İngilizce elektronik altyazı yapılabilmesi için İngilizce diyalog listesi sağlanmalıdır.

8) Seçici kurul/kurullar kadın yönetmenler ve sinema emekçilerinden oluşur.

9) Gösterime alınmayan filmlerin gerekçeleri, yönetmenleri istediği takdirde festivalin düzenleneceği 1-7 Mart 2022 tarihleri arasında yönetmenle düzenlenecek online ya da birebir toplantı ile açıklanır.

10) Başvurusu yapılmış filmler, festivale uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra festivalden kesinlikle çekilemez.

11) Seçici kurul seçkide yer alacak filmlere  ilişkin kararlarını, filmlerin “sanatsal” niteliklerini ve içeriğe uygunluğunu gözeterek alır.

12) Telif ödemeleri için gereken fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.

13) Gösterim telif bedelleri en geç 30 HAZİRAN 2022 tarihinde ödenir.

14) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

15) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır. Başvuru sahibinin filmi seçildiği takdirde gösterim bedeli için gerekli olan muvafakatnameyi ve filmin yasal sahibi olduğunu belirten beyannameyi noterden ıslak imzalı olarak göndereceğini taahhüt eder. Bu belgeler telif ödemesini yapacak belediyelerin Sayıştay raporu için gerekmektedir. Noterden doğacak tüm masraflar festival yönetimine aittir.

16) Filmler izleyiciye, festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve festival programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.

17) Filmlerini online göstermek istemeyen başvuru sahipleri, başvuru formunda bunu mutlaka belirtmelidir.

18) Festival yönetimine  filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması durumunda, festival yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

19) Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

20 ) Kur farkından dolayı uluslararası filmlere telif ödenememektedir.

21) Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.

Şartname

FİLM GÖSTERİM KOŞULLARI ve GEREKLİ MATERYALLERİN GÖNDERİMİ

 • Festivalde, belgesel, kısa ve uzun metraj filmler ve uzun ya da kısa animasyon filmler gösterilecektir.
 • Festival gösterim kopyalarının, en geç 7 ŞUBAT 2022 tarihine kadar gönderilmesi zorunludur.
 • Filmlerin gösterim programına festival yönetimi karar verir.
 • Festivale katılan filmler, başvuru tarihleri bittikten sonra programdan çekilemezler.
 • Festivale gönderilecek uzun metraj film gösterim kopyalarının H 264, MOV Formatta, Belgesel ve Kısa filmlerin ise H264, MOV formatta, olması gerekmektedir.
 • 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali seçkisinde yer alan filmlerin, e-posta yoluyla gönderilen formları eksiksiz doldurmuş olmalıdır.
 • Seçilen filmin resmi olarak açıklanmasının ardından, tüm filmlerin formları işleme alınacak ve festival kataloğunda yayınlanacaktır.
 • Festivalin kataloğunda ve internet sitesinde hatalı bilgi olmaması için lütfen formda seçili alanları doğru ve eksiksiz doldurduğunuzdan emin olunuz.
 • Filmlerini online göstermek istemeyen başvuru sahipleri, başvuru formunda bunu mutlaka belirtmelidir.
 • Filmlerin seçkide resmi olarak yer almasının ardından, "5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali" basın ve medya tanıtımlarında, festivalde yer alan filmlerin, en fazla 3 dakikalık kısmını kullanma hakkına sahiptir.
 • Festivale seçilen filmlerin fragmanları, Festival tanıtım filminde ve televizyon tanıtımlarında kullanılmak üzere talep edildiğinden, gönderilen fragmanlarda logo, altyazı, time code vb. kullanımlar olmamalıdır.
 • Yönetmenin özgeçmişi, filmografisi (Türkçe), ve fotoğrafını (En az 300 dpi) lütfen aşağıdaki form ile birlikte mail yoluyla gönderiniz.

 

5.ULUSLARASI KADIN YÖNETMENLER FESTİVALİ GÖSTERİM YÖNETMENLİĞİ

A)AMAÇ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında her yıl Mart ayının ilk haftasında düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler  Festivali,  kadın yönetmenler ile kadın sinema emekçilerini bir araya getirerek, kadın yönetmenlerin ve filmlerinin görünür kılınmasını hedeflemektedir.

ÖDÜL SİSTEMİ

Festival Kısa, Deneysel, Canlandırma Belgesel ve  Kurmaca dallarında -üretilen filmlerin yoğunluğu ve katılım sayılarına göre- bütün türlerde ve/veya birkaçında, ulusal ve uluslararası yarışmalar açar.

Festival, o yıl için belirlediği temaya göre, ulusal ve uluslararası yarışmaları birleştirebilir veya birbirinden ayrı düzenleyebilir. Yine açtığı yarışma sayısı ve içeriğine göre ön seçiciler ve jüriler belirler. Festival jürisi /jürileri, aynı filme birden fazla ödül veremez, ödüller, yönetmenlerin yeni filmlerini yapmalarında motivasyon olması amacıyla da verildiğinden, jüriler ödülleri verirken filmin yönetmeninin hayatta olmasını önceler.

Festival, sinema alanında emek veren kadınların, hayattayken değerlerinin bilinmesi adına da yönetmen Biket İlhan ve sinema yazarı Sevin Okyay adını festivalde verilen ödül isimleri ile onurlandırır. Jürinin her yıl seçtiği en iyi yönetmene Biket İlhan En İyi Yönetmen Ödülü verilirken, Festival yönetimi tarafından her yıl belirlenen bir kadın sinema yazarına da Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Başarı ödülü takdim edilir.

 1. B) FESTİVAL ve BAŞVURU TARİHLERİ

27 Şubat -8 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali başvuru tarihleri 1 Kasım- 31 Aralık 2021’dir.

 1. C) KATILMA KOŞULLARI, SEÇİCİ KURUL ve ÇALIŞMA KOŞULLARI

1) Yönetmenler birden fazla eserle festivale katılabilirler.

2) Birden fazla yönetmeni olan filmlerde, yönetmenlerden en az biri kadın olmak zorundadır.

3) Katılacak filmlerde süre sınırı yoktur. Başvuran her film kendi kategorisi içinde gösterim programına alınır. (Uzun metraj, belgesel, kısa film)

4) Festivalde daha önceki yıllarda gösterilmemiş tüm filmler gösterim programı için başvuruda bulunabilir.

 5) Gösterim için son başvuru tarihi 31 ARALIK 2021 günüdür. Yönetmenlerin en geç 31 ARALIK CUMA gününe kadar https://filmfreeway.com/iwffturkey adlı web sitesine online başvuru yapmaları gerekir.

6) Programa dahil olan tüm filmler seçici kurul tarafından izlenerek ön elemeden geçirilir ve programda yer alacak filmler 10-15 Ocak 2022 tarihleri arasında  www.kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adlı web sitesinde duyurulacaktır.

7) Filmlerin İngilizce altyazılı olması zorunludur. Seçilen filmler Türkçe elektronik altyazı ile gösterilecektir. Filmlerin gösterim kopyaları İngilizce altyazılı olmalıdır, bunun mümkün olmadığı durumlarda İngilizce elektronik altyazı yapılabilmesi için İngilizce diyalog listesi sağlanmalıdır.

8) Seçici kurul/kurullar kadın yönetmenler ve sinema emekçilerinden oluşur.

9) Gösterime alınmayan filmlerin gerekçeleri, yönetmenleri istediği takdirde festivalin düzenleneceği 1-7 Mart 2022 tarihleri arasında yönetmenle düzenlenecek online ya da birebir toplantı ile açıklanır.

10) Başvurusu yapılmış filmler, festivale uygun bulunsun ya da bulunmasın son başvuru tarihinden sonra festivalden kesinlikle çekilemez.

11) Seçici kurul seçkide yer alacak filmlere  ilişkin kararlarını, filmlerin “sanatsal” niteliklerini ve içeriğe uygunluğunu gözeterek alır.

12) Telif ödemeleri için gereken fatura bilgileri ve banka hesap bilgileri, başvuru formunda belirtilen yasal sahiplerin bilgileri ile tutarlı olmalıdır.

13) Gösterim telif bedelleri en geç 30 HAZİRAN 2022 tarihinde ödenir.

14) Başvuru belgesinde yazılı tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

15) Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır. Başvuru sahibinin filmi seçildiği takdirde gösterim bedeli için gerekli olan muvafakatnameyi ve filmin yasal sahibi olduğunu belirten beyannameyi noterden ıslak imzalı olarak göndereceğini taahhüt eder. Bu belgeler telif ödemesini yapacak belediyelerin Sayıştay raporu için gerekmektedir. Noterden doğacak tüm masraflar festival yönetimine aittir.

16) Filmler izleyiciye, festival yönetiminin uygun göreceği salonlarda ve festival programı çerçevesinde sunulur. Gösterimler sırasında festival yönetimine ya da salon yetkililerine, salon ya da program değişikliği önerilemez ve yapılamaz.

17) Filmlerini online göstermek istemeyen başvuru sahipleri, başvuru formunda bunu mutlaka belirtmelidir.

18) Festival yönetimine  filmlerin TV kanallarında yayınlanması ile ilgili bir başvuru olması durumunda, festival yönetimi, TV kanalı ile filmin yapımcısı ya da yönetmeni arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.

19) Filmde kullanılmış herhangi bir görüntü, müzik, metin ya da herhangi bir konuda doğabilecek telif hakları ile ilgili her türlü anlaşmazlığın tarafı, tek başına filmin yasal sahibidir.

20 )Yarışmaya katılan tüm yapımcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.