26Oca

"İZMİR'DEN KARAKTER YARATMAK ATÖLYELERİ" İLE 3.ÖDÜLÜ'NÜ, PROJE FİKİR YARIŞMASINDA MANSİYON ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDIK.

Kadın Yönetmenler Derneği olarak İzmir Kültür Fonu Döngüsel Kültür Proje Uygulama Yarışması kapsamında "İzmir'den Karakter Yaratmak Atölyeleri" ile 3.ödülü'nü, Proje Fikir Yarışmasında Mansiyon Ödülü'nü kazandık. Danışma Kurulu üyemiz Aysim Türkmen'in ilk yıldan itibaren düzenlediği "Kentten Karakte…